Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS

Når et liv er endt er det de pårørende som bestemmer hvordan en begravelse skal være (innenfor lovens rammer). I en vanskelig situasjon er det ofte stor avlastning for pårørende å overlate nødvendige gjøremål ved bisettelse og begravelse til et begravelsesbyrå.
Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS , har lang erfaring med dette og gjør vårt ytterste for å tilrettelegge og bidra til en minneverdig begravelse.

Hva hjelper Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS  til med ved en begravelse

  • Vi hjelper med alle formelle og praktiske gjøremål ved en gravferd.
  • Vårt gravferdsbyrå gir råd og veildning og kommer gjerne hjem for samtale.
  • Ved en gravferd vil det være behov for blomster, kranser og dekorasjoner. Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS leverer blomster fra egen blomsterforretning.
  • Gjennom våre samarbeidspartnere kan vårt gravferdsbyrå levere gravmonument etter ønsket behov.
Har du spørsmål i forbindelse med en begravelse, ta kontakt med oss i Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS . Vi ordner alle formaliteter i forbindelse med en bisettelse.

 

Litt praktisk informasjon ved gravferden - Åpen eller lukket bisettelse?

Dette spørsmålet kan være vanskelig å ta stilling til for mange pårørende. Det kan være flere årsaker til at det velges en lukket bisettelse. Imidlertid viser erfaringer at det som i øyeblikket synes riktig, på sikt kan bli en belastning, fordi noen som burde ha vært tilstede ikke fikk anledning. Erfaringer viser også at de signaler en gir ved å velge en lukket seremoni, ofte skaper usikkerhet; skal man ta kontakt eller ikke? De fleste ønsker ikke å virke påtrengende. Dermed oppstår det lett en følelse for den eller de nærmeste av å kunne være glemt. Fra gammel tid var det lagt stor vekt på fellesskap og samvær i forbindelse med begravelse.

Annonsering eller begravelse i stillhet

Noen ønsker å la begravelsen foregå i stillhet, med bare de aller nærmeste til stede. Det kan naturligvis være riktig i mange tilfeller. De fleste som har innsikt i sorgarbeid, anbefaler at gravferden annonseres på forhånd og er åpen for alle. Erfaringer viser at deltakelse fra personer utenfor den ærmeste krets hjelper de etterlatte med å bearbeide sorgen. Andre kan også ha behov for å vise deltakelse og avdøde den siste ære.

Dødsannonse

Dødsannonsen bør innrykkes så snart tid og sted før gravferden er fastlagt. Vi kan hjelpe til med annonsens utforming og innhold.

Hvordan kan begravelsen ordnes av et begravelsesbyrå

I noen tilfeller har avdøde selv uttrykt spesielle ønsker om begravelsen. Disse ønskene bør naturligvis respekteres. Det bør undersøkes om det foreligger en skriftlig viljeserklæring om dette. Begravelsen finner vanligvis sted i løpet av 8 dager etter dødsfallet. Selve bisettelsen avholdes i kirken, i gravlundskapellet, krematoriets kapell eller i andre egnede lokaler. Fusa og Samnanger Gravferdsbyrå AS er behjelpelige med valg av tid og hvor det skal være, og sørger samtidig for at alle som skal medvirke blir informert.

Prisliste begravelse enkel sermoni pr 1 januar 2018

 

Vi treffes på telefon hele døgnet

55 18 90 00