Fusa og Samnanger gravferdsbyrå

Omsorg ved livets slutt – det er vårt motto.
Vi legger stor vekt på å vise omsorg og å gi pårørende den aller beste hjelp i en vanskelig fase i livet. Fusa og Samnanger gravferdsbyrå ble stiftet i 1993, og har siden den gang vært ditt lokale begravelsesbyrå i Fusa og Samnanger. Byrået ble i senere tid overtatt av Åsane Begravelsesbyrå og er i dag en del av et større selskap. Vi har gjennom årene tilegnet oss kunnskap og gode erfaringer, og bidrar dermed med trygghet og forutsigbarhet for dere i en tung og vanskelig tid. 

Det kan føles vanskelig å tenke på praktiske spørsmål når du har mistet en av dine kjære. Det kan være fint å tenke på hvordan man ønsker seremonien og hvordan ta vare på de gode minnene. Å lage en vakker og personlig avskjed trenger ikke å være dyrt eller komplisert. Vi hjelper med inspirasjon og ideer om hva som er mulig, basert på dine ønsker. Det er flere måter å planlegge en begravelse.

Om en seremoni skal være åpen for alle og offentliggjøres i aviser og oversikter eller ikke, er noe en selv må bestemme hva føles rett. I enkelte tilfeller har avdøde uttrykt spesielt at det er ønskelig med en privat seremoni, og kan ha omstendigheter som gjør at dette er den rette avgjørelsen. I andre tilfeller kan det være fint at også øvrige familie, venner og naboer kan delta i seremonien og ta et siste farvel.

Kontakt oss

Ring oss på 56 58 15 09
eller
Send oss en forespørsel